ASP, application service provider, virksomhed, der udlejer og vedligeholder software til virksomheder og i mindre grad privatpersoner over internettet. Computerprogrammerne er installeret hos ASPen i stedet for lokalt på brugerens computer. Virksomheders interesse i at købe ydelser hos en ASP er primært, at væsentlige dele af deres it-funktioner og investeringer dermed kan outsources med forventning om reduktion i de samlede it-omkostninger til følge.