A.H. Vedel, Aage Helgesen Vedel, 1.9.1894-9.2.1981, dansk søofficer, viceadmiral og chef for søværnet 1941-58. Vedel var souschef i marinestaben, da Tyskland i 1940 besatte Danmark. Han overtog i 1941 den ledige post som chef for søværnskommandoen og direktør i Marineministeriet efter H. Rechnitzers afgang året før. Under den tilspidsede situation i august 1943 gav Vedel ordre til, at de af flådens skibe, der ikke kunne nå til Sverige, skulle sænkes, så de ikke faldt i tyskernes hænder.