A-indkomst, skatteteknisk betegnelse for den vigtigste type af indtægter, hvoraf der ved udbetalingen tilbageholdes foreløbig skat (A-skat). A-indkomst er først og fremmest løn og andet pengevederlag, der ydes i ansættelsesforhold; dog ikke løn til privat hushjælp. I modsætning hertil er indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed og en række honorarer m.v. B-indkomst. Desuden omfatter A-indkomst navnlig indtægter som pension, dagpenge og en række sociale ydelser. Udbetalt A-indkomst indberettes til skattemyndighederne, således at den kan indgå i årsopgørelsen. Se også kildeskat.