Røntgenstråling er elektromagnetisk stråling med bølgelængder fra ca. 10 nm til 0,001 nm (10-8-10-12 m), afgrænset mod længere bølgelængder af ultraviolet stråling og mod kortere bølgelængder af gammastråling.. Hele artiklen