Denne artikel omhandler Letlands historie fra Reformationen frem til 1850. Tidligere tider behandles i artiklerne Letlands historie i middelalderen og Letlands forhistorie. Letland var omkring 1500 en ordensstat, som gik i opløsning efter Reformationen, og som i 1561 blev delt. Størsteparten kom under storfyrstendømmet Polen-Litauen, der efterhånden mistede det meste til Sverige. Hele artiklen