Flygtninge

Indvandrere er tilflyttere til et land, som de har til hensigt at bosætte sig i for et længere tidsrum. Indvandring eller vandring fra ét land til et andet er en integreret del af verdenshistorien. Der er i dag ca. 215 millioner immigranter og flygtninge i verden, dvs. mennesker der er bosiddende uden for det land, hvor de blev født; heraf er der i Europa ca. Hele artiklen