energipolitik

Energipolitik, politiske initiativer, som har til formål at realisere målsætninger om en sikker, miljøvenlig og økonomisk energiforsyning. Efter oliekriserne i 1970'erne blev der i dansk energipolitik især lagt vægt på forsyningssikkerhed i form af mindre afhængighed af importeret olie. Dette søgtes opnået gennem øget efterforskning og udvinding af olie og naturgas i Nordsøen, etablering af et distributionsnet for naturgas og udbygning med fjernvarme baseret på overskudsvarme fra de store elværker til erstatning for oliefyrsopvarmning af boliger samt gennem omlægning af elproduktionen fra olie til kul. Hele artiklen