Energipolitik betegner politiske initiativer, som har til formål at realisere målsætninger om en sikker, klimavenlig og økonomisk energiforsyning. En energipolitik og -planlægning blev først formuleret i Danmark efter den første oliekrise i 1973-1974. Der blev lagt vægt på at erstatte den omfattende afhængighed af olie, som navnlig blev importeret fra det konfliktfyldte Mellemøsten, med energibesparelser og en flerstrenget energiforsyning. Hele artiklen