Encyklopædier

Encyklopædi, betegnelse for overskuelig sammenfatning af den menneskelige viden. Bestræbelser herpå kendes fra tidlig tid i alle boglige kulturer, ikke blot i Europa, men også i Nærorienten og Kina. Af den klassiske oldtids encyklopædier havde især Plinius d.æ's Naturalis historia, der også rummer kulturhistorisk stof, et langt efterliv. Antikt og kristent forenes i Isidor af Sevillas Etymologiae og i Vincent fra Beauvais' Speculum maius. Hele artiklen

Vi mangler en fagansvarlig for Encyklopædier

Vil du være fagansvarlig? Kontakt os