En encyklopædi er et opslagsværk med en overskuelig sammenfatning af den menneskelige viden. Bestræbelser herpå kendes fra tidlig tid i alle boglige kulturer, ikke blot i Europa, men også i Nærorienten og Kina. Af den klassiske oldtids encyklopædier havde især Plinius d.æ's Naturalis historia, der også rummer kulturhistorisk stof, et langt efterliv. Hele artiklen