-Ans, (af lat. -antia), danner abstrakte substantiver, som udtrykker handling, beskaffenhed o.l. (fx stimulans, dominans, konstans); sammenlign med -ance og -ence.