Øteori, økologisk teori om udviklingen i artsantallet på øer. Antallet er ifølge teorien styret af arternes indvandring fra fastlandet og af arternes uddøen. Teorien omfatter "øer" i videste forstand, dvs. også fx søer og vandhuller, skove og småplantninger i kulturlandskabet. Se øbiogeografi.