Et økonometer er et instrument til måling af en maskines eneriforbrug.