Économique, ved angivelse på postforsendelser, "B Economique", se B-brev.