Ætylenklorid, C2H4Cl2, 1-2-diklorethan, er en tung væske, der brænder med sodende flamme; kogepunkt 83-84 °C. Ætylenklorid har været anvendt som organisk opløsnings- og rensemiddel, men betragtes nu som kræftfremkaldende.