Åndsret, ældre betegnelse for en del af immaterialretten, navnlig forfatteres og kunstneres rettigheder. Se også åndelig ejendomsret.