Åben by, by, om hvilken det under krig erklæres, at den ikke bliver forsvaret. Ved Haagerkonventionerne af 1899 og 1907 blev det fastslået, at en by, der er erklæret åben, ikke må udsættes for militære angreb. Under 2. Verdenskrig blev fx Paris 13.6.1940 og Rom 14.8.1943 erklæret for åbne byer.