Zoosporer, (af gr. zoo- + spore), selvbevægelige sværmesporer hos visse alger.