Zoogamet, selvbevægelig kønscelle; findes hos visse alger, mosser og de fleste flercellede dyr. Se også sæd.