Zoofyt, (gr. zoo- + -fyt), tidligere fællesbetegnelse for dyr fra forskellige grupper, især kolonidannende, der i nogen grad kunne ligne planter, og som engang var blevet opfattet som en mellemting mellem dyr og planter.