Zonering, inddeling i geografiske zoner eller voksesteder efter bestemte forhold som fx temperatur, nedbør, saltholdighed eller solindstråling. Fordelingen af Jordens planteliv i plantebælter er et eksempel på zonering, men den ses også i mindre skala, fx havalgernes meget karakteristiske lodrette fordeling i bestemte, ofte smalle bælter på kysten.