Zetta-, (dannet ved ændring af zepto-, da præfikset er det syvende i rækken kilo-, mega- osv.), SI-præfiks for 1021, forkortes Z. Præfikset blev indført 1991 af Generalkonferencen for mål og vægt (CGPM).