Zelotisme, (gr. zelot + -isme), nidkærhed; religiøs fanatisme.