Zarisme, (russ. tsar' zar + -isme), zarvælde; uindskrænket kejsermagt.