Yoldialer, marine aflejringer, som blev dannet i slutningen af istiderne efter bortsmeltningen af iskapperne. Man skelner i Danmark mellem ældste yoldialer, som blev aflejret ved slutningen af Elster-istiden for ca. 250.000 år siden, ældre yoldialer fra Mellem Weichsel for ca. 50.000-30.000 år siden og yngre yoldialer fra slutningen af Weichsel-istiden for 17.000-14.600 år siden. Ældste yoldialer kendes fra Sønderjylland og de vestlige Limfjordsegne, mens ældre og yngre yoldialer kendes fra Nordjylland. Undersøgelser af faunaen viser, at der herskede arktiske forhold i havet ved slutningen af istiderne.