Yemenitisk betyder ‘som vedrører Yemen’ eller ‘som vedrører yemenitter’.