Xylometer, (gr. xylo- + -meter), apparat til bestemmelse af vedstykkers rumfang og vægtfylde.