Xinca, lille sprogfamilie med fire sprog i Guatemala. I løbet af 1900-t. er yupiltepeque xinca og chiquimulilla xinca uddøde, mens jumaytepeque xinca og guazacapan xinca stadig tales af ganske få. Ord for afgrøder er på xincasprogene ofte indlånt fra mayasprog, idet de forhistoriske xincaer formentlig har lært agerbrug af mayaerne. Slægtskab til andre indianske sprogfamilier har været foreslået, men har ikke vundet almen accept. Se også mellemamerikanske sprog.