Xenomorf, (gr. xeno- + -morf), om krystal med en form, der er påtrykt af omgivelserne; det samme som allotriomorf; det modsatte af idiomorf.