Xenogami, (gr. xeno- + -gami), inden for botanik fremmedbestøvning; det modsatte af autogami.