Xenodoksi, (gr. xeno- + -doksi), lære el. mening, der afviger fra den herskende.