Xenoøstrogener, stoffer med østrogenlignende virkning, fx visse miljøgifte, se østrogener. Xenoøstrogener kan bl.a. nedsætte forplantningsevnen hos dyr og mennesker, se hormonforstyrrende stoffer.