Xenelasi, (gr. ksenelasia), udvisning af udlændinge.