Xantopsi, (gr. xant- + -opsi), inden for medicin tilstand, hvori omgivelserne ses i et gulligt skær.