Wu wei, (kin. 'være uden handlen'), centralt begreb i daoistisk filosofi, undertiden oversat som 'ikke-handlen' eller 'ikke-formålsrettet handlen'. Det henviser til en livsform præget af spontanitet og ulyst til at gribe ind i verden for at tilfredsstille personlige ambitioner. På det politiske plan er begrebet blevet brugt om et program, som tildeler kejseren rollen som et ubevægeligt centrum, der ikke konkret tager del i magtens udøvelse, men overlader det til sine embedsmænd. På det kosmiske plan modsvares det af Vejens (daos) skabende indflydelse som en bagvedliggende, ubeskrivelig magt, der nærer alle ting uden at "gøre sin magt gældende".