Writer, i angloamerikansk ret en optionsudsteder (se option), dvs. en person, der afgiver en erklæring om, at en anden har ret, men ikke pligt til at købe eller sælge en bestemt vare på et senere tidspunkt eller inden for en periode, der er fastsat i erklæringen.