Wire-recorder, (eng., af wire tråd + recorder, af record skrive ned, optage), optager, hvor lyd optages (og kan afspilles) som elektromagnetiske svingninger på en tråd af stål.