Widescreen, (eng., af wide bred + screen skærm), bredlærred, i dag standardformat for biograffilm.