Well er et engelsk ord for godt eller nå eller nå, ja.