Vrist, midten af fodryggen, fodens hvælvede overside, se fod (menneskets fod).