Votivgave, offergave til guderne, skænket af en person eller af et fællesskab efter forud afgivet løfte som tak for helbredelse, udfrielse af fare e.l. I kristendommen kan Gud eller en helgen være modtager af votivgaver, fx i form af nyopførte kirkebygninger.