Vokspalme, Ceroxylon, slægt med 11 arter af op til 60 m høje palmer, der vokser i Andesbjergenes skove indtil 3000 m.o.h. Arten vokspalme (Ceroxylon alpinum, C. andicola) fra Colombia kendes på lang afstand pga. den hvide stamme, der er dækket af et vokslag, som tidligere blev skrabet af og bl.a. anvendt til fremstilling af lys (se også voks). I dag er mange bestande af vokspalmer truede, da deres blade høstes og anvendes til flettede dekorationer, især ved påskehøjtiden; denne katolske tradition stammer fra Sydeuropa, hvor det imidlertid er daddelpalmens blade, der anvendes.