Vixi, (lat., bøjningsform af vivere leve), jeg har levet.