Udtrykket vivipar bruges inden for botanik om planter med vivipari.