Visualisere, (eng. visualize el. visualise, af lat. visualis synlig), gøre synlig; anskueliggøre i grafisk form.