Vinterprofil, kystprofil, der ved sedimentomlejring udvikles i områder, hvor vinterstorme skaber større bølger end dem, der forekommer om sommeren. Vinterprofiler er karakteriseret ved et lavt strandprofil, idet sandet eroderes fra stranden. Til gengæld finder der ofte revleopbygning sted, således at kystprofilets gennemsnitshældning mindskes. Se kyst (bølger, strøm og materialetransport).