En vindskede er de brædder, som afslutter et saddeltag langs bygningens gavl for at hindre vinden i at blæse ind under tagbelægningen.