Vindaks, Apera spica-venti, art i græsfamilien, der forekommer på sandet agerjord, i grusgrave mv. i hele Danmark. Det er en opret, enårig plante med stor, stærkt forgrenet top. Småaksene er meget små og enblomstrede med lang stak. Arten er blevet almindeligere siden 1980'erne og kan lokalt være et besværligt ukrudt i kornmarker.