Villaservitut, servitut, der er tinglyst på alle ejendomme inden for et bestemt område for at sikre områdets bevarelse som villakvarter. En villaservitut forbyder enten alle eller bestemt opregnede erhvervsvirksomheder og påbyder samtidig, at der kun må opføres ejendomme, der opfylder visse krav, fx fri beliggenhed og højst to etager, ligesom servitutten ofte regulerer forskellige forpligtelser i forhold til kvarterets veje, kloakering mv.