Vilitet, (af lat. vilitas, af vilis billig; af ringe værdi, værdiløs), ringe værdi; ringhed.