Videokonference, overførsel af levende billeder og lyd via telenettet mellem fysisk adskilte mødedeltagere. Videokonferenceudstyr er internationalt standardiseret, og der benyttes oftest særligt indrettede rum med flere monitorer, der fx kan vise deltagere fra andre møderum og indscannede dokumenter.