Vidame, (fr., fra lat. vice- + dominus herre), historisk en biskops stedfortræder.